Akiva – Professional kapitalforvaltning

AKIVA

Akiva är ett självständigt fastighetskapitalförvaltningbolag som grundades 2017.

Akiva styrs av bestämmelserna i lagen om placeringsfonder (48/1999) och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014).

Akivas team har lång erfarenhet av fastighetsfonder och fastighetsbranschen sedan början av 1990-talet.

Akiva har som mål att producera mervärde för sina kunder på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi sköter placeringar professionellt, noggrant och långsiktigt.

Kompetens

Vår kompetens omfattar förvaltning av fastighetsfonder samt daglig asset och property management av fastighetsportfölj.

Vi identifierar och utnyttjar fastighetens potential för värdeutveckling.

Vår kompetens omfattar både köp och försäljning av fastigheter.

Vi sköter uthyrning av lokaler på ett kompetent sätt.

Vi har gedigen erfarenhet av förvaltning av alla typer av fastigheter.

Team

Akivas team har totalt över 50 års erfarenhet av fastighetsbranschen.

Vi har jobbat tillsammans sedan 2010.

Jyrki Merjamaa
Jyrki Merjamaa
+358 400 775 707
Jami Lindh
Jami Lindh
+358 50 579 2673
Jussi Hakala
Jussi Hakala
+358 50 511 6285

Kontaktinformation

  • Akiva Oy
  • Norra Esplanaden 37 A 7:e vån.
  • FI-00100 HELSINGFORS
  • Fornamn.efternamn@akiva.fi
  • FO-nummer: 2833515-2