Akiva – Professional kapitalforvaltning

AKIVA

Akiva är ett självständigt fastighetskapitalförvaltningbolag som grundades 2017.

Akivas team har lång erfarenhet av fastighetsfonder och fastighetsbranschen sedan början av 1990-talet.

Akiva har som mål att producera mervärde för sina kunder på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi sköter placeringar professionellt, noggrant och långsiktigt.

Kompetens

Vår kompetens omfattar förvaltning av fastighetsfonder samt daglig asset och property management av fastighetsportfölj.

Vi identifierar och utnyttjar fastighetens potential för värdeutveckling.

Vår kompetens omfattar både köp och försäljning av fastigheter.

Vi sköter uthyrning av lokaler på ett kompetent sätt.

Vi har gedigen erfarenhet av förvaltning av alla typer av fastigheter.

Team

Akivas team har totalt över 50 års erfarenhet av fastighetsbranschen.

Vi har jobbat tillsammans sedan 2010.

Ansvar

I vår verksamhet följer vi FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI, The United Nations Principles for Responsible Investment). Vi införlivar principerna för ansvarsfulla investeringar i våra investeringsprocesser, främjar rapportering i enlighet med ansvarsfulla investeringar, är en aktiv ägare, tillämpar principerna för ansvarsfulla investeringar på vår ägarpolicy samt främjar att dessa principer i högre utsträckning används inom fastighetsinvesteringsbranschen.

I våra investeringsprocesser använder vi oss av integrerade ESG-verktyg (Environmental, Social, Governance; bedömning av miljöfaktorer, socialt ansvar och bolagsstyrningsfrågor).

Akiva är medlem i GBC Finland (Green Building Council Finland).

Kontaktinformation

  • Akiva Oy
  • Norra Esplanaden 37 A 7:e vån.
  • FI-00100 HELSINGFORS
  • Fornamn.efternamn@akiva.fi
  • FO-nummer: 2833515-2